Арх. Йордан Терзийски: “Внесохме предложение, с което да бъдат намалени цените на горивата”

Публикувано на ср, 9 Ное. 2022
242 четения

“Продължаваме промяната” внесоха в Народното събрание проект на решение за прилагане на дерогацията за внос на руски суров петрол, което да доведе до намаление на цените на горивата на българския пазар. Това става на фона на намеренията на служебното правителство да отмени забраната за износ на горива с руски произход от България, въведена от правителството на Кирил Петков.
“Внесохме предложение, с което да бъдат намалени цените на горивата. То е в синхрон с Регламента на ЕС, с който ни се предостави дерогация. Договорената от кабинета “Петков” дерогация беше едно от големите ни постижения в борбата с растящите цени на енергийните ресурси”, заяви народният представител от Великотърновски избирателен район арх. Йордан Терзийски. Той обясни, че по този начин е защитена техническата обезпеченост на най-голямата рафинерия на Балканския полуостров и е даден срок от две години, за да се подготви за пълното спиране на внос на руски петрол. От 5 декември дерогацията ще даде възможност и за намаляване на цените на горивата за българските граждани.
За да може тази мярка да бъде приложена и усетена от българските потребители, е нужно Министерски съвет да разработи и изпълни план с конкретни мерки за нейното прилагане. От “Продължаваме промяната” предлагат четири мерки. Първата е да се въведе режим за проследяване на горивата и нефтопродуктите, произведени на територията на Република България от руски суров нефт. Втората мярка предвижда от 5 декември 2022 г. Министерски съвет да разреши изпълнението до 31 декември 2024 г. на договори, сключени преди 4 юни 2022 г., или на допълнителни договори, свързани с купуването, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море, и на нефтопродукти, с произход от Русия или изнасяни от Русия, единствено в полза на дружества с регистрация или стопанска дейност в България, които внасят в страната такива стоки с цел преработка и/или продажба от свое име и за своя сметка.
С цел намаляване на високите цени на горивата в България следва да се предприемат действия за незабавно въвеждане на мерките от Глава III на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията, с оглед облагане с допълнителен данък на свръхпечалбите както за 2022 г., така и за 2023 г. от дейностите в отраслите на суровия нефт и нефтопреработването в България.
Последната четвърта мярка предвижда данъчните приходи, генерирани от облагане на свръхпечалбите от дейността в сектора, да бъдат използвани за мерки за финансова подкрепа на физическите лица – крайни потребители на горива.
В мотивите на проекта се посочва, че “с оглед осигуряване на пълни постъпления от данъка върху печалбите от дейността по преработка и продажба на горива от суров петрол, дерогацията следва да се предостави само на дружества, които са регистрирани в България или имат място на стопанска дейност в страната”.
Изпълнението на предложените от “Продължаваме промяната” мерки ще доведе до значителни приходи, които могат да бъдат използвани за по-голяма компенсация за потребителите на горива в страната.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново