30 % повече са разрешителните за строеж, издадени през второто тримесечие

Публикувано на чт, 9 Авг. 2018
246 четения

Разрешителни за строеж на 26 жилищни сгради с 288 жилища в тях и с 38 888 кв.м разгъната застроена площ (ЗРЗП) са издали през второто тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново. Издадени са разрешения и за 45 други сгради, които са 25 863 кв.м РЗП, съобщават от статистиката. Спрямо предходното тримесечие, издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са с 30 % повече.

В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта намалява с 52 %, но броят на жилищата в тях се увеличава със 121 %, а разгънатата им застроена площ – със 119 %. При другите видове сгради броят на издадените разрешителни за строеж се увеличава със 7 %, докато общата им застроена площ намалява с 23 %.

През второто тримесечие на 2018 г. в област Велико Търново е започнал строежът на 30 жилищни сгради с 381 жилища в тях и с 46 851 кв.м обща застроена площ, и на 33 други сгради с 15 748 кв.м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават със 131 %, жилищата в тях – с 28 пъти и общата им застроена площ – със 17 пъти. Броят на започнатите други сгради нараства със 74 %, а тяхната РЗП – с 214 %.

В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват със 150 %, жилищата в тях – с близо 31 пъти, а разгънатата им застроена площ – с 15 пъти. Броят на започнатите други видове сгради се увеличава с 65 %, а общата им застроена площ намалява с 35 %.

Весела КЪНЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново