220 000 лв. са планирани за почистване на нерегламентирани сметища

Публикувано на пн, 23 ян. 2023
206 четения

220 000 лв. без ДДС са заложени за почистване на замърсени терени с битови и строителни отпадъци в населените места и в околностите им на територията на община В. Търново. Предстои да бъде избран изпълнител чрез обявената обществена поръчка. Според изискването в нея възложителят чрез свой представител изготвя и предава на избрания изпълнител списък с нерегламентираните депа и замърсени терени на територията на общината. Изготвя се и график за тяхното почистване. Времетраенето и обемът на почистването се отчита със справка по образец, подписана от представител на възложителя за град В. Търново и от кмета на съответното населено място.
Срокът за изпълнение на поръчката е 2 години, считано от датата на сключване на договора или до достигане на заложената сума, посочват от местната администрация.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново