205 000 лв. са заложени за поддръжка на уличното осветление в Свищов

Публикувано на пт, 24 февр. 2023
80 четения

205 000 лв. без ДДС са заложените средства за основен и текущ ремонт на улично осветление на територията на община Свищов. Средствата са за срок от 18 месеца, като предстои да бъде избран изпълнител по обявената обществена поръчка. Според заложените изисквания изпълнителят трябва да осигури и монтира осветителни пилони и улични осветители към съществуващата мрежа на уличното осветление. Ще отговаря за ремонта и поддръжката на въздушните и подземни кабелни мрежи за улично и парково осветление, ще извършва контрол и мониторинг на състоянието на съществуващите съоръжения. Договорът предвижда също осигуряване на аварийни групи и дежурства при бедствия и аварии, възстановяване работата на съществуващите мрежи и съоръжения при възникване на аварии и в условията на бедствия и извънредни ситуации.
В началото на месеца Община Свищов информира, че има подготвен проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление. Той е на стойност над 1,1 млн. лв., а средствата се очакват от Националния план за възстановяване и устойчивост.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново