10,3 млн. лв. е бюджетът на Община Лясковец

Публикувано на пн, 18 Февр. 2019
82 четения

10,3 млн. лв. е бюджетът на Община Лясковец за 2019 г., като приходите от делегирани държавни дейности са 5,6 млн.лв. Предходният остатък от миналата година е в размер на 925 064 лв., а общинската хазна ще разчита на приходи за местни дейности в размер на 4,7 млн. лв. Планираните постъпления от данъци са 1,4 млн. лв., а заложените неданъчни постъпления са 1,6 млн. лв. Целевата субсидия за капиталови разходи за местни дейности е 313 300 лв., а за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища сумата е 63 400 лв. Заложените постъпления от приватизация са 90 032 лв.
През 2019 г. се очаква приходите от такса битови отпадъци да е 830 600 лв., а от недвижими имоти – 495 000 лв. От данъци върху превозните средства са заложени 670 000 лв. в местния бюджет.
8000 лв. са годишните разходи за социални помощи, в това число и по 50 лв. за всяко новородено бебе, на което поне единият родител е с постоянен адрес в община Лясковец, майката е пълнолетна и родителите нямат задължения към общината.
В Инвестиционната програма на винарското градче са предвидени близо 3 млн. лв. За капиталови разходи по бюджета има 1,8 млн. лв., а за текущи ремонти на социалната и техническата структура са заложени 134 359 лв. Средствата за шестте читалища са 218 270 лв., като дофинансирането през годината е в размер на 13 700 лв.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново