9,3 млн. лева е проектобюджетът на Община Златарица

Публикувано на чт, 11 февр. 2021
75 четения

9 347 535 лв. е общата рамка на проектобюджета на Община Златарица за 2021 г. Размерът на средствата за делегираните от държавата дейности е 5 135 272 лв., а за местни дейности са заложени 4 061 982 лв. Дофинансирането е в размер на 150 281 лв. Общата изравнителна субсидия е 509 100 лв., а за зимно поддържане и снегопочистване са предвидени 134 100 лв. Повече пари са заложени за образование, здравеопазване и социални дейности.
Заложените приходи от местни данъци са в размер на 376 700 лв. Най-големи постъпления се очакват от данъка върху недвижимите имоти – 203 300 лв., както и от налога върху моторните превозни средства – 118 500 лв. От неданъчни приходи се очаква да постъпят 392 736 лв.
37 са заложените обекти в инвестиционната програма за тази година, за която са предвидени 2 332 895 лв. От тях целевата субсидия от държавния бюджет е 554 800 лв., от продажбата на имоти и земя – 162 000 лв., от собствени приходи са заложени 157 540 лв., а преходният остатък е 1 458 555 лв. В програмата е включено изграждане на канализационна мрежа в Златарица, изготвяне на генерален план за движение в общинския център, основен ремонт на паметник “Майка България” в града, закупуване на сметосъбираща машина, закриване и рекултивация на старото сметище, изграждане на кътове за отдих, ремонт на пътища и др.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново