Трима млади икономисти намериха реализация в Община Свищов

Публикувано на ср, 7 Авг. 2019
32 четения

Трима младежи започнаха нова работа на 1 юли 2019 г. по проект “Нова възможност за младежка заетост”, финансиран от ОП “Развитие на човешките ресурси”. Младите икономисти, които са на възраст до 29 г., регистрирани в Дирекция “Бюро по труда” в Свищов и притежават висше икономическо образование, са разпределени в различни дирекции на Общината за срок от 6 месеца. Биляна Димитрова е назначена в отдел “Образование”, Богомила Гатева – в дирекция “Управление на собствеността и стопански дейности”, а Гюнол Хашимов в отдел “Общински приходи”.
Шестмесечна заетост в общинската администрация ще засили тяхната мотивация и същевременно за този период те ще придобият нови професионални знания, ключови умения и компетентности.
Успешната реализация на младежите и възможността, която им се предоставя, е резултат на успешното партньорство между Община Свищов и Дирекция “Бюро по труда” – Свищов, която е активен партньор на местно ниво на Агенцията по заетостта при реализиране на основните цели за осигуряване на заетост на лица с подходяща образователна квалификация и такива, останали без работа в резултат от икономическата криза и преструктуриране на производствата.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново