Преносният газопровод за Свищов е обявен за обект от национално значение

Публикувано на чт, 20 Дек. 2018
73 четения

В средата на декември в гр. София се проведе заседание на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика при Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Заседанието бе назначено от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, във връзка са Решение на Министерски съвет от 10.05.2018 г., с което „Преносен газопровод за гр. Свищов“ е обявен за национален обект и за обект от национално значение. На заседанието община Свищов беше представлявана от кмета Генчо Генчев, който защити интересите на община Свищов във връзка с реализирането на преносния газопровод. В рамките на работната среща на Националният експертен съвет беше представен проектът, текущото му състояние и неговият график. Беше съгласуван и ПУП – Парцелиран план на „Преносен газопровод за гр. Свищов“, с проектни части по землища. От отчета за текущото състояние стана ясно, че са изпълнени основни разрешителни процедури, геодезичните и геоложки проучвания са приключени, а в процес на изпълнение е техническият проект. Нуждата от реализация на проекта бе обоснована с бъдещ икономически растеж на местната индустрия, повишаване качеството на живот и намаляване емисиите на вредните вещества във въздуха. Предвидената индикативна стойност на проекта до гр. Свищов е в размер на 4,72 млн. евро, от които 50% се осигуряват от ЕБВР по Международен фонд Козлодуй, а съфинансирането е от страна на “Булгартрансгаз” ЕАД. Дължината на трасето от 41.66 км ще преминава праз общините Павликени и Свищов, като на територията на община Свищов ще обхваща землищата на селата: Овча могила, Горна Студена, Козловец, Българско Сливово, Царевец, с крайна точка АГРС – гр. Свищов.

През април 2019 предстоят археологически проучвания II етап, през месец май – уреждане на сервитутните права и съгласуване на Технически проект, а през месец юни 2019 година се очаква да излезе разрешението за строеж.

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново