Откриха нова научна лаборатория в Стопанската академия

Публикувано на ср, 6 Февр. 2019
64 четения

В Стопанска академия бе официално открит специализиран кабинет „Научна лаборатория „Бул Инс” за приложни изследвания по управление на риска”. Лабораторията е създадена по проект „Академична инфраструктура”, на база подписан тристранен меморандум за сътрудничество между ЗД „Бул Инс” АД, катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов” и Фондация „Проф. д-р Минко Русенов”. Полученото целево дарение е за създаване (със средства на Застрахователното дружество чрез Фондацията) на специализиран кабинет с две работни места за препо¬да¬ватели и шест за студенти, офис обзавеждане, външен презента¬ционен монитор и бяла дъска. Научната лаборатория е изградена в настоящия кабинет на доц. д-р Стоян Проданов и доц. д-р Стефан Симеонов към катедрата, които осигуряват и обучението в посочената област от финансовите науки.
Сред официалните лица при откриване на специализирания кабинет бяха: ректорът на Академията – доц. д-р Иван Марчевски; Крум Крумов – изпълнителен директор на ЗД „Бул Инс” АД; доц. д-р Стоян Проданов – изпълнителен директор на ЗД „Бул Инс” АД и преподавател към катедра „Финанси и кредит”; Петрозар Петков – председател на Съвета на директорите на ЗД „Бул Инс” АД; д-р Кристиян Кирилов – председател на Общински съвет – Свищов; членове на Експертна група на Националната агенция за оценяване и акредитация, която осъществява в Стопанска академия процедура по програмна акредитация на професионално направление 3.8 Икономика, в чийто състав са представители на пет университета от София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Русе.
Ръководителят на катедрата – проф. д-р Андрей Захариев, приветства гостите и подчерта, че част от постигнатите резултати се дължат на факта, че бизнесът работи със Стопанска академия, а голяма част от висшия мениджмънт и експертния състав на топ компаниите в България е с диплома от свищовското висше училище. „Бизнесът се бори за своите кадри още от студентската скамейка и част от нашата иновативна практика е да търсим подход, при който да реализираме съвместни проекти, насочени към стипендиантски програми за най-добрите студенти и по-качествен учебен процес” – каза проф. Захариев.
Изпълнителният директор на ЗД „Бул Инс” АД – Крум Крумов, благодари на Стопанска академия, в лицето на ректора, и на катедра „Финанси и кредит” за дългогодишното сътрудничество и подчерта, че новореализираният проект ще допринесе за изучаването на новите елементи в управлението на риска на големите компании. „Надявам се, с нашия опит и познанията на преподавателския състав на Стопанска академия, да бъдат обучени едни добри кадри – бъдещи наши служители, да бъдат изследвани елементите на риска и да бъдат запознати студентите как правилно да управляват вътрешните и външните рискове, което е основата в съвременното управление на големите финанси” – заяви Крум Крумов.
„Местата, на които нашите студенти влизат в реална работна среда стават с едно повече”, сподели ректорът на Стопанска академия изразявайки благодарност към ръководството на ЗД „Бул Инс” АД и към ръководителя на катедра „Финанси и кредит” – проф. А. Захариев. По думите на доц. Марчевски, катедреният състав за пореден път показва своята иновативност в приближаването на студентите до реалната практика и в прилагането на нестандартни форми при обучението им. Ректорът подчерта важността и на факта, че научната лаборатория е създадена с поредния дарителски акт. „Ние в Стопанска академия сме горди с това, че сме плод на едно изключително родолюбиво дарение, направено преди повече от 105 години от свищовеца Димитър Ценов, а днес сме свидетели, че примерите за дарителство продължават”, каза ректорът. Той благодари на ЗД „Бул Инс” АД за щедрия акт на дарение, с което подпомагат просвещението в България и обучението на младите икономисти.
Доц. Марчевски и Крум Крумов изпълниха ритуала по прерязване на трикольорната лента, а всички присъстващи гости, академични преподаватели и студенти разгледаха новооткритата научна лаборатория.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново