Община Свищов входира 5 проекта по програмата за трансгранично сътрудничество

Публикувано на нд, 20 Мар. 2016
107 четения

На 15 март година директорът на Дирекция „АПИОУПЕВ” Стоян Парашкевов и екипът му внесоха 5 съвместни проекта по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 година”. От края на 2015 година, в рамките на изключително кратки срокове, бяха подготвени 5-те проектни предложения по Приоритетна ос 5 – „Ефикасен регион”.

През месец декември 2015 година беше отправена втората покана, за участие в Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 година”. Намирането на партньори от румънска страна отне известно време, след което през януари 2016 година започна активната работа по поректите. През последните два месеца беше разработена техническата документация, свързана с идейните проекти и всички съгласувателни процедури. През този изключително кратък срок, целият екип ръководен от зам.-кмета Мирослав Ангелов, показа висок професионализъм и отлична координация, за да могат да бъдат подадени в срок и петте идейни проекта в централата, намираща се Кълъраш, Румъния. Петте партньорски проекта са на обща стойност 3 127 157 евро. Средствата, които ще усвои община Свищов ще са повече от 1 400 000 евро, като собственият принос ще е близо 30 000 евро, за следващите 2 години. Петте проекта са в сферата на здравеопазването и образованието, като са насочени към селата Овча Могила, Морава, Алеково и Ореш, както и болницата в Свищов. Проектът за общинската болница включва нов скенер и специално оборудване, които ще бъдат монтирани в ремонтирани и реконструирани, за тази цел помещения. Ще бъде закупен и специален реаономобил, с всичко необходимо за адекватна, спешна медицинска помощ.

Община Свищов е с най-много подадени проектни предложения, във втората покана, по програмата за трансгранично сътрудничество. Проектите предстои да преминат последващи нива на оценка, след което се очаква окончателното им одобрение.
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново