Община Свищов с пореден одобрен за финансиране социален проект

Публикувано на пн, 20 май 2019
51 четения

Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ одобри финансиране на проект «Услуги за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа в община Свищов». Водеща организация за изпълнението на проекта е Фондация „ЕКИП“ – София, с изпълнителен директор- г-жа Биляна Житарова. Съобразно изискванията на договарящия орган, община Свищов ще участва като партньор.

Основната цел на проекта е насочена към предоставяне на интегрирани социални услуги в общността за деца от 0 до 6 години с увреждания или в риск от развитие на увреждания и техните семейства на територията на община Свищов. Предвидена е професионална подкрепа на уязвими семейства, с оглед разширяване на възможностите им за независим и самостоятелен живот и повишаване на мотивацията за участие в заетост.

Съобразно разписаните дейности, ще бъде назначен екип от квалифицирани специалисти в областта на ранното детско развитие и семейна подкрепа.

Проектът ще се реализира в продължение на 18 месеца, в рамките на които ще се осигури консултативна и терапевтична подкрепа на 50 деца и семейства от целевата група, както и обучения на родителите за придобиване на умения и активно поведение на пазара на труда.

Това е поредният проект, който община Свищов ще реализира в партньорство с Фондация „ЕКИП“ – гр. София, насочен към осигуряване на адекватна социална подкрепа на семейства, отглеждащи малки деца на територията на община Свищов.

 

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

 

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново