Община Свищов подсигури работа на петима безработни

Публикувано на вт, 16 юли 2019
32 четения

Повече от десет години Община Свищов успешно реализира своите проектни предложения по Регионалната програма за заетост. Като водещ приоритет в тази програма е подобряване условията на живот и жизнена среда на населението чрез решаване на проблеми от техническата и социална инфраструктура в общината. Това се постига чрез мотивиране на лицата за заработване на трудовите им възнаграждения, формиране на навици за постоянна трудова ангажираност, ежедневна работа и професионална отговорност към извършваната дейност и не на последно място – намаляване на безработицата на продължително безработните лица и лицата над 50-годишна възраст.
Регионалната програма за заетост на община Свищов за 2019 г. “Осигуряване на заетост за почистване и поддържане на инфраструктурата на град Свищов” стартира от 3 юни 2019 г. и е насочена към поддръжка на четвъртокласна пътна мрежа, почистване на пътни канавки, изрязване на храсти, косене на трева по банкети, почистване и отводняване на улици, дерета и канали и поддържане на детски площадки и паркове. В продължение на 6 месеца са наети 5 лица по програмата, от които 4 бр. “Общ работник” и 1 бр. “Работник, поддръжка на пътища”.
Лицата, които ще се грижат за поддържане и почистване на парковете, са разпределени в района на площад “Алеко”, площад “Свобода” и Градската градина. Това са Йорданка Йорданова и Иванка Иванова. За поддържане и почистване на пътни канавки, изрязване на треви по банкети и други в района на вътрешнокварталните улици на град Свищов е назначен Айнур Акифов. За почистване на канали и наноси, затлачвания, отводняване на дерета, детски площадки и събиране на отпадъци в пешеходните зони ще се грижат Анка Филипова и Зорница Атанасова. В техните райони попадат улиците “Цар Освободител”, “Дунав”, “33-ти Свищовски полк”, “Цанко Церковски” и “Петър Ангелов” в Свищов.
Ежедневните усилия, които работниците полагат, допринасят не само за подобряване на обществената среда и социалната инфраструктура, но и към създаване на условия за устойчива заетост.
Проектните дейности ще продължат до края на ноември 2019 г., като финансовите средства в размер на 20 030,00 лв. са осигурени изцяло от Държавния бюджет.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново