Община Свищов кандидатства с проект за модернизация на Домашен социален патронаж – гр.Свищов

Публикувано на нд, 20 Мар. 2016
410 четения

Проектът предвижда закупуване на ново кухненско оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Свищов. Средствата ще бъдат отпуснати от фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика. Основната цел е увеличаване капацитета на Домашен социален патронаж от 175 на 250 души. Чрез закупуването на ново кухненско оборудване, ще се осигури възможност за увеличаване броя на потребителите на социалната услуга, чрез скъсяване на времето за приготвяне на храната и доставката до дома на потребителя. По този начин ще се осигури по-качествена грижа в домашна среда, чрез предоставяне на разнообразна, топла и здравословна храна.

Община Свищов е кандидатствала и с още един проект, по програма „Красива България“, за “Преустройство и промяна предназначението на част от бивша училищна сграда на СОУ „Алеко Константинов“ в „Домашен патронаж“. В така определеното пространство – бивша столова и кухня на СОУ „Алеко Константинов“ се предвижда да се разположат необходимите помещения за дейността на Домашен социален патронаж. С проекта ще се обособят три основни звена, предвид нуждите на социалната услуга: кухненски блок за подготовка на хранителни продукти и разливочна; сервизен блок със складове, санитарни и миялни помещения и административен блок с офиси, и стая за персонала.

Успешната реализация на двата проекта в община Свищов ще даде възможност всички желаещи граждани, отговарящи на условията, да ползват социалните услуги, предоставяни от Домашен социален патронаж – Свищов.

Към настоящия момент ДСП осигурява обслужване на потребители на услугата от град Свищов и само 9 от 15 населени места в общината. При реализирането на проектите, Домашен социален патронаж ще има възможност да предоставя услугите на територията на гр. Свищов и 15-те населени места, включително останалите – с. Алеково, с. Александрово, с. Горна Студена, с. Совата, с. Хаджи Димитрово и с. Червена.
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново