Кметът на община Свищов Генчо Генчев бе избран за член на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони

Публикувано на пн, 21 Мар. 2016
127 четения

На 18 март 2016 г. в Заседателната зала на Областна администрация Силистра, се проведе двадесет и деветото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР).

Заседанието се откри от г-н Стоян Бонев – председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и областен управител на област Силистра.

В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Русе и Силистра, заместник- областният управител на област Разград, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на академичните среди – висши учебни заведения на територията на района, Фонд ФЛАГ, Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ при Министерство на икономиката, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ при Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на Централното координационно звено при Министерски съвет.

Регионалният съвет за развитие на Северен централен район актуализира своите представители в Комитетите за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда, Оперативна програма „Добро управление“ и Програмата за развитие на селските райони. Кметът на община Свищов Генчо Генчев, бе номиниран и избран, за член на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Определени бяха и представителите на РСР на СЦР в Комитета за наблюдение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. и в Управляващия комитет по проект „Разработване на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.”.

Изпълнителният директор на Фонд ФЛАГ г-жа Надя Данкинова представи опита и дейността на Фонда, както и новите възможности за финансиране на инфраструктурни проекти на общините в периода 2014-2020 г. чрез финансови инструменти (Jessica, Фонд на фондовете и др.).

Членовете на Съвета бяха информирани за дейността на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия и за възможностите за подпомагане на бизнеса.

Експерт от Министерството на икономиката представи Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“.

На заседанието беше представена и актуална информация относно Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г.

Присъстващите бяха информирани за основните моменти в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и отражението им върху финансирането и управлението на проекти.

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново