Сухиндол се включва в програма за набиране на домашни помощници

Публикувано на чт, 20 февр. 2020
343 четения

Община Сухиндол се включва в Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“, която стартира на 10-ти февруари със заповед на министъра на труда и социалната политика.

Възможностите по програмата бяха обсъдени на работна среща в Дирекция „Бюро по труда“ в Павликени. В нея се включиха зам.-кметът на Община Сухиндол Петьо Русев, заместник-кметът на Община Павликени Анастасия Вачева, директорът на „Социално подпомагане“- Павликени Ангелина Петрова, заместник-директорът на Бюрото по труда Мариана Цонева и Татяна Петрова.

Основната цел на програмата е да осигури заетост на безработни лица, които ще предоставят персонална грижа в домашна среда на хора с нетрудоспособност от 80 до 89 процента или увреждане с определена чужда помощ, както и хора над 65 години, които са в невъзможност да се обслужват сами, но не са освидетелствани от органите на медицинската експертиза.

Желаещите да получат домашен помощник могат да подават заявленията си в Община Сухиндол. Те обаче трябва да отговарят на определени  условия, за да бъдат включени в програмата. Необходимо е месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаването на заявлението-декларация, да е равен или по-нисък от петкратния размер на гарантирания минимален доход. Също така потребителите не трябва да са регистрирани като еднолични търговци или да бъдат собственици на капитал на търговско дружество. Желаещите не трябва да имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка или гледане. Като това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължението за гледане са учащи, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания. Друго изискване е потребителите на услугата да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната 1 година собствеността си върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот, както и идеални части от тях. Същото условие важи и при прехвърляне на имоти срещу заплащане за последната година, като общата стойност на сделката не трябва да надхвърля 60-кратния размер на гарантирания минимален доход.  Освен това, хората не трябва да ползват други подобни услуги, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда по различни програми и финансови механизми.

След подаване на заявлението Общината се задължава да го изпрати до 10 дни в Дирекция „Социално подпомагане“, където ще се прави проверка дали желаещите отговарят на всички изисквания. Списъкът с одобрените ще бъде върнат обратно в Общината, където ще бъде издадено становище каква трябва да е дневната продължителност на услугата за всеки потребител, като тя не може да бъде повече от 4 часа на ден.

Към домашните помощници няма специални изисквания за образование и възраст, като единственото изискване  е да имат регистрация в Дирекция „Бюро по труда“. Техните задължения ще бъдат свързани с доставяне и приготвяне на храна, помощ при хранене, пазаруване, помощ за поддържане на лична хигиена и хигиена в дома, както и други грижи в домашна среда, съобразно индивидуалните потребности на лицето. Заплащането ще бъде почасово, като един човек може да обслужва и двама потребители. В такъв случай, за 8-часов работен ден, той ще получава минималната работна заплата.

Националната програма е финансово обезпечена до края на 2020-та година.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново