Партньори от Македония гостуваха в Стражица

Публикувано на пн, 2 юли 2018
161 четения

Конференция, дебати и кръгли маси се проведоха в Стражица в рамките на проекта „Европа в капана на имигрантската криза”, финансиран по програма “Европа за гражданите” на ЕС. Бенефициентът Община Стражица посрещна представители на партньора Община Штип от Република Македония.

Основната цел на проекта бе насърчаването на задълбочен дебат относно бежанската криза, последиците, предизвикателствата и социалните проблеми свързани с нея. Чрез проекта  се  насърчи активното участие на гражданското общество, неправителствения сектор, работодателите и уязвимите групи в дебатите по темата.

Споделени бяха добри практики, обменен бе опит и се проведе задълбочена дискусия по въпросите на интеграцията и културната идентичност.

Като резултат бяха насърчени и процесите на побратимяване на градовете за социална и междукултурна комуникация, сближаване и опознаване между местната власт, гражданите и организациите взели участие.

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново