Още един одобрен проект на община Стражица

Публикувано на ср, 15 мар. 2017
281 четения

Кметът на община Стражица Румен Павлов реализира още един проект. Община Стражица е една от общо 52 одобрени общини за изпълнение на „Концепция от интегрирани мерки за приобщаване на уязвими групи“ с финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Концепцията ще се реализира в рамките на 24 месеца, след подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ. Одобреното финансиране е в размер на 510 980,00 лева.

Проекта включва дейности от четири направления за комплексна подкрепа на уязвими лица от етническите малцинства: подобряване достъпа до заетост, подобряване на достъпа до образование, подобряване достъпа до социални и здравни услуги, развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи. Партньори на общината ще бъдат ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- с. Асеново, ОУ „Николай Райнов”- с. Кесарево, работодатели, държавни институции и представители на НПО сектора.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново