Община Стражица спечели нов социален проект

Публикувано на ср, 18 Дек. 2019
758 четения

Проектът „Преходно жилище за деца от 15 до 18 години, гр. Стражица” стартира през  септември 2019 г. и е част от общата социална политика на Общината, насочена към създаването на нормални условия за живот на уязвимите групи от населението. Финансиран е с безвъзмездна финансова помощ в размер на 182 012 лв. чрез Министерството на труда и социалната политика.

По проекта е предвидено разкриване на нова социална услуга – преходно жилище за деца на възраст от 15 до 18 г. Изградената за целта нова масивна постройка, изцяло отговаряща на стандартите за услугата, е с капацитет 8 места.

Целевата група по проекта са деца в риск, включително с увреждания, и техните семейства, на които се налага да ползват социална услуга от резидентен тип, поради невъзможност да живеят в семейна среда или близка до семейната среда, както и деца, включително с увреждания, настанени в специализирани институции и в резидентни услуги в общността. Основна цел на услугата е формиране на умения и стимулиране на готовност у децата за окончателно напускане на специализираната институция. Проектът има за цел да подпомогне социализирането на децата в горната възраст, тъй като в специализираните институции голямата група деца не позволява качествена индивидуална работа с тях и подготвянето им за живота. В Преходното жилище работата с тях ще е строго индивидуално ориентирана. В специализираните институции липсват жизнените пространства за деца, като една стая се обитава от повече деца. В Преходното жилище са предвидени самостоятелни стаи, осигуряващи достатъчно лично пространство. Услугата цели подпомагане на децата в тяхното израстване като независими възрастни, подкрепа за усвояване на умения за самостоятелен живот и успешна социална интеграция.

По проекта се предвидени следните дейности: 1. Подбор и наемане на персонал в Преходното жилище, 2. Подготовка, преместване и настаняване на децата в Преходното жилище, 3. Предоставяне на услугата Преходно жилище.

Проектът ще е с продължителност 29 месеца, като първите 5 ще са за подготовка по преместване и настаняване на децата, а останалите 24 ще се предоставя услугата Преходно жилище.

Към настоящия момент в Преходното жилище, след подбор по документи и събеседване, е назначен персонал от 5 човека – ръководител на Преходното жилище, който ще съвместява и длъжността „социален работник” и 4 лица трудотерапевти. Осъществява се и дейността по подготовка на Преходното жилище за настаняването на първите му обитатели.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново