Община Стражица е най-прозрачната публична институция в областта

Публикувано на ср, 13 май 2020
579 четения

Община Стражица за поредна година е най-прозрачната публична институция в област Велико Търново, показват резултатите от рейтинга на активната прозрачност, изготвен от Програма достъп до информация за 2020 година. В национален мащаб общината, управлявана от кмета Румен Павлов, заема 22-о място, но прави отстъпление с две места надолу спрямо миналата година. Тази година община Стражица е изпълнила на 84,4 % критериите за публична прозрачност през своята интернет страница с публикуване на категориите за институционална информация за администрацията, бюджетна прозрачност и обществените поръчки, секция „Достъп до информация“ и нейното съдържание според изискванията на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), както и регистрацията и отговорите на постъпилите заявления за достъп до информация.

При общините на 47-а позиция се нарежда Велико Търново, което е с 4 места по-слабо от м.г., но има съществен ръст със 134 точки по изпълнението на критериите за активна прозрачност.

Община Горна Оряховица е на 51-а позиция в класацията и запазва почти константна позиция спрямо миналата година.

Подобрения в публичността на информацията и прозрачността в работата на администрацията чрез активно публикуване на документи и взети решения отчитат и останалите общини в областта, въпреки че са в средата на класацията. Павликени е на 60-а позиция, което е израстване с 19 места за една година. Свищов се изкачва с 9 места, достигайки до 69-о в национален мащаб. Лясковец е на 90-а позиция и е подобрила работата си с 33 места нагоре в класацията. Златарица е на 105-о място, което е израстване с 36 позиции. Полски Тръмбеш е на 136-о място, което е ръст с 9 места. Елена е на 142-о място и за година е подобрение с 21-а позиции. При оценката на община Сухиндол има отстъпление с 10 места до 171-о в страната с изпълнение на критериите за публичност от 50,3 %.

Най-голям напредък в рейтинга на активната прозрачност отбелязва Областна администрация Велико Търново, която за една година се изкачва с 54 места нагоре, достигайки до 26-а позиция с 82 % изпълнение на критериите.

При оценката на останалите публични институции, които са задължени лица по ЗДОИ, в рейтинга на активната прозрачност на 69-о място е РИОСВ, следва РЗИ на 86-а позиция, Регионалното управление на образованите е на 98-о място, а Регионалната дирекция по горите заема 136-а позиция. ОДМВР е на 238-о място, изпреварвайки по прозрачност на публикуваната информация Областната дирекция „Земеделие“, която е в дъното на националната класация с 291-о място.

В периода 10 февруари – 15 април 2020 г. Програма Достъп до информация прегледа и оцени интернет страниците на 562 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт. Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в интернет и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. Нивото на прозрачност през 2020 г. е оценявано с точки по 109 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет, 119 индикатора за общините, и 95 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и второстепенни разпоредители с бюджет.

За втора година община Търговище е най-прозрачната публична институция в страната, а на последното 307-о място е Националният компенсационен жилищен фонд.

Резултатите от изследването са публикувани на сайта на ПДИ https://www.aip-bg.org/surveys/

Здравка Маслянкова, областен координатор на ПДИ

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново