Малко над 12 млн. лв. е бюджетът на Стражица

Публикувано на чт, 7 февр. 2019
193 четения

12 127 411 лв. е бюджетът на Община Стражица, който беше приет на заседанието на местния парламент в сряда. Таксата за битови отпадъци остава на нивата от предходните години, а данъкът на автомобилите ще е с най-ниските стойности след промяната на Закона за местните данъци и такси.
В него са предвидени приходи за делегираните от държавата дейности общо 7 715 200 лв. и приходи за местни дейности 4 412 211 лв. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи ще има 529 858 лв., в това число за дофинансиране на маломерните паралелки – 31 899 лв.
Като финансов резерв за неотложни и непредвидени разходи за местните дейности съветниците гласуваха 100 000 лв., двойно повече в сравнение с миналата година. Ще бъде приета и програмата за капиталовите разходи с поименен списък по обекти и източниците на тяхното финансиране, която е в размер 1 140 791 лв. Представителните разходи на кмета на Общината трябва да са не повече от 10 000 лв., а на председателя на Общинския съвет 2000 лв.
Весела КЪНЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново