С 80 000 лв. интегрират уязвими групи в община Полски Тръмбеш

Публикувано на ср, 20 мар. 2019
89 четения

Община Полски Тръмбеш започна изпълнението на интегриран проект “Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш” на стойност 80 0312 лв. Финансирането е по две оперативни програми – “Развитие на човешките ресурси” и “Наука и образование за интелигентен растеж”. По проекта ще се изпълняват социално-икономически и образователни дейности, чрез които се цели да се постигне успешна интеграция на ученици, родители и безработни лица от уязвими групи на територията на общината. Партньори при реализацията му ще са СУ “Цанко Церковски” в П. Тръмбеш, Сдружение “Център Мария” – Г. Оряховица, Сдружение “За по-добро бъдеще” – София, и Общинското предприятие “Чистота – Полски Тръмбеш”. В проектните дейности се предвижда идентифициране на неактивни лица, обучение и заетост; предлагане на медицински прегледи, организиране на мероприятия за повишаване на толерантността и доверието между гражданите от различни уязвими групи. Дейностите предвиждат още активизиране и овластяване на родители за участие в образователния процес, подобряване на образователната среда, провеждане на мероприятия за преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.
Асоциирани партньори по проекта са Министерство на образованието и науката, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта и РЗИ – В. Търново. Срокът му за изпълнение е до 31.12.2020 г.
Весела КЪНЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново