Общината в Полски Тръмбеш търси здравен медиатор

Публикувано на ср, 23 ян. 2019
201 четения

Община Полски Тръмбеш обяви конкурс за избор на здравен медиатор. Позицията предвижда работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги, посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване. Предвидена е и работа с други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата. Медиаторът трябва да помага при попълване на различни документи, участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.
Кандидатите трябва да имат завършено средно образование, да принадлежат към местна уязвима етническа общност, да познават здравните и социални проблеми на общността, да владеят нейния език. Изисква се още да имат добри комуникативни умения и компютърна грамотност.
Провеждането на конкурса ще премине в рамките на един ден под формата на интервю с кандидатите, одобрени след селекцията по документи. Датата, часът и мястото на провеждане на конкурса ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.
Крайният срок за подаване на документите е до 17,00 часа на 18 февруари 2019 г.
Документите се подават в деловодството на Община Полски Тръмбеш.
Длъжността здравен медиатор се открива в изпълнение на Националната стратегия за интегриране на ромите (2012-2020) и Националния план за действие за периода 2015-2020 година за изпълнение на стратегията.
Весела КЪНЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново