Изграждат зони за отдих в Полски Тръмбеш

Публикувано на чт, 11 авг. 2022
162 четения

Зони за отдих предстои да бъдат изградени в центъра на Полски Тръмбеш. Единият терен, предвиден за тази цел, граничи на север с градската болница, на запад с улица “Отец Паисий”, а на изток и юг с градския площад. Вторият терен е разположен в градския парк, като от южната му страна има съществуваща детска площадка за деца от 6 до 12 г., но предстои да бъде направена и за по-малки деца. Проектираният терен пред болницата е 1326 кв.м. Вторият терен е проектиран като зона за отдих – детска площадка за деца от 0 до 5 години, с обща площ 223 кв.м. Проектът предвижда подмяна на някои бетонови бордюри, нова настилка от вибропресовани бетонови павета върху валирана основа от каменна фракция. Предвидена е една изцяло нова алея, която свързва входа на болницата с останалите алеи в кръгла площадка за краткотраен отдих, апликирана с две перголи с пейки. Предвиждат се нови икономични LED осветителни тела на паркови стълбчета, както и кошчета за отпадъци. Новопроектираната растителност ще се състои от няколко иглолистни и широколистни дървета и живи плетове от широколистни видове.
Вторият терен за отдих е отреден за детска площадка. Съществуващите пейки ще се използват двустранно, като служат и като преграда за малките деца и удобството на техните придружители. Площадката ще се огради с дървена ограда с два входа/изхода, от север и изток ще има зелени площи. Алеята, свързваща двата входа на площадката, е предвидена с настилка от вибропресовани бетонови павета, а площадката ще е с ударопоглъщаща настилка, монтирана върху армирана бетонова настилка. Съоръженията за игра са подбрани за съответната възрастова група, за която е предвидена площадка. Те се състоят от комбинирано детско съоръжение за деца до 5 г., включващо пързалка, катерушка, тунелче и стълбичка; двойна люлка (клатушка) за деца до 5 години и люлка тип везна за деца до 5 години.
От Общината обявиха и обществена поръчка за избор на изпълнител, като прогнозната стойност е 85 503 лв. без ДДС. Част от обществената поръчка в размер на 56 584 лв. без ДДС се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., в изпълнение на договор, сключен между Община Полски Тръмбеш и Държавен фонд “Земеделие”.
Весела БАЙЧЕВА
сн. архив

loading...
Пътни строежи - Велико Търново