42 лица изследваха здравето си в “Клиниката на закрито” в П. Тръмбеш

Публикувано на чт, 20 юни 2024
250 четения

42 лица на възраст от 20 до 80 години провериха здравето си в импровизираните кабинети в гостуващата в Полски Тръмбеш “Клиника на закрито”. Тя е част от информационна кампания “Седмица на отворените врати” за превенция на хроничните незаразни (сърдечно-съдови, белодробни, диабет) и заразни болести (туберкулоза, СПИН и хепатит). В “Кабинета за профилактика на диабета” при 4 лица се установиха отклонения от референтните стойности, като две лица са с доказан диабет.
В “Кабинета за профилактика на белодробни заболявания” бяха извършени спирометрии на 19 лица (настоящи и бивши пушачи). Според извършените измервания 2 лица са с рестриктивно-обструктивен вентилаторен синдром (от леко до много силно затруднение в дишането). В “Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН” се изследваха 42 лица за носителство на вируса ХИВ, за сифилис и за хепатит В и С.
Здравните специалисти измериха кръвното налягане на 33 души. При 6 лица се установиха стойности над 140/90.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново