Със соларни панели и газови котли модернизират плувния басейн в Павликени

Публикувано на вт, 29 сеп. 2020
227 четения

Община Павликени започва работа по иновативен проект, чрез който ще надгради и развие покрития плувен басейн в града. Планира се въвеждането на енергоспестяващи мерки, които да съкратят разходите за електроенергия.
Покритият плувен басейн е построен и въведен в експлоатация през 2015 г. като част от мащабен проект на Общината за изграждането на нови спортни обекти. Основният му недостатък са големите разходи за енергия. В съоръжението няма изградени ВЕИ системи, които да подпомагат основните и да намалят потреблението на електрическа енергия, а загряването и поддържането с определена температура на голямото количество водна маса консумира около 700 мегават часа ток годишно.
Новият проект на Община Павликени предвижда изграждане на ВЕИ – система от 90 слънчеви колектори за битова гореща вода, както и монтиране на 3 газови котли за отопление и за подгряване на водата от слънчевите колектори. Предвиден е монтаж на 3 бр. термогравитационни отоплителни съдове с обем по 2200 литра и вградена соларна серпентина. Съществуващите системи, работещи на електрическа енергия, се запазват като резервиращи.
В помещенията (съблекални, бани, тоалетни) ще се монтират радиатори, подгрявани от новата отоплителна инсталация. За подобряване на микроклимата и отоплението се предвижда инсталиране на 8 броя термопомпени обезвлажнители, които ще облекчат работата на вентилационната инсталация за проветряване и обезвлажняване на помещението на басейна. Цялата система е снабдена с необходимата автоматика, осигуряваща правилно функциониране и контрол.
С въвеждането на тези мерки се очаква намаление на консумацията на енергия до 394,738 MWh/годишно, както и намаляване на разходите за енергия с 97 720 лв./годишно. Ще намалеят и емисиите на парникови газове с 363,4 tCO2/годишно.
Стойността на техническия инвестиционен проект е 419 648 лв. с ДДС.
За да извърши инвестицията, Община Павликени планира да изтегли кредит в размер 432 000 лв. от “Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД.
Срокът за погасяване на кредита ще бъде 8 години с гратисен период една година. Максималният лихвен процент по него ще е 3% – определя се от УС на ФЛАГ за всеки заем на база кредитния рейтинг на общината.
ФЛАГ е избран като финансираща институция заради силния държавен ангажимент. Финансовият ресурс на ФЛАГ включва целеви бюджетни средства и заемен капитал от международни финансови институции. Общините имат възможност да се обръщат към Фонда за кредитиране за изпълнение на проекти при опростено обезпечение.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново