С почти 4 млн. лв. реконструират водопроводната мрежа на Павликени

Публикувано на ср, 24 Ное. 2021
61 четения

Почти 4 млн. лв. ще бъдат инвестирани в реконструкция на водопроводната мрежа на град Павликени. Те са осигурени чрез одобрен проект на Община Павликени пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на стойност 3 304 000 лева с ДДС и чрез постановление на Министерски съвет за допълнителен трансфер в размер на 539 850 лв.
“При завършването на тези проекти Павликени ще е сред малкото български градове със 100% подменена водоснабдителна мрежа. Това означава минимизиране на загубите в мрежата и подобрено качество на питейната вода. Това значи край на разкопаването на улиците и тротоарите в града вследствие на неизбежните аварии на амортизираната мрежа”, каза кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов.
Градоначалникът, заедно с представителя на фирмата изпълнител на строителните дейности Лъчезар Лалов и Величко Димитров – инвеститорски контрол към ПУДООС, направи символичната “първа копка” за ефективен старт на обект “Реконструкция на водопроводната мрежа в град Павликени, втори етап, подетапи едно, две, четири и пет”. Общата стойност на проекта е 3 304 000 лева с ДДС, от които 3 221 914 лева са осигурени от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и 82 086 лева са осигурени от бюджета на община Павликени.
С реализирането на строителните дейности предстои да бъдат изградени 8846 метра нов водопровод. Дейностите обхващат втория етап от реконструкцията на мрежата в града.
В периода 2015-2016 г. с проект на Община Павликени и финансиране от ПУДООС бяха рехабилитирани близо 50% от водопроводната мрежа в града, т.нар. първи етап. Подменени бяха общо 20 км водопроводи, разположени в жилищните квартали на града.
Вторият етап от реконструкцията на водопроводната мрежа е разделен на седем подетапа.
През ноември 2020 г. беше подписан договор с ПУДООС за финансова помощ за подетап 2.6 на стойност 458 хил.лв. Той вече е изпълнен.
С церемонията за “първа копка” започна проектът за подетапи 2.1, 2.2, 2.4 и 2.5, който също е финансиран от ПУДООС.
Неподменената част от водопроводната мрежа е остаряла и амортизирана, поради което често възникват аварии и загубите на вода за битово-питейни нужди са големи.
С предоставените средства ще се предотвратят авариите, ще се повиши налягането в мрежата; жителите ще използват чиста питейна вода и ще се подобри качеството на живот и екологичното състояние на района.
Строителните дейности ще се извършват в различни отсечки по улиците “Атанас Хаджиславчев”, “Ивайло”, “Ловец”, “Гоце Делчев”, “Добри Войников”, “Асен Златаров”, “Оборище”, “Александър Тошев”, “Бенковски”, “Пенчо Колев”, “Братя Миладинови”. За по-голямата част от трасетата ще се използва безизкопна технология.
Срокът за изпълнение на строителството е 360 календарни дни.
За изпълнител на строително-монтажните дейности е избрана фирма “Билдинг Комфорт” ЕООД, гр. Велико Търново, с управител Андрей Тодоров. Строителен надзор на обекта ще осъществява фирма “Мажор 7” ЕООД – София, с управител Лъчезар Димитров. Фирма “Уотър Дизайн” ЕООД – София, с управител Силва Мочева, ще осъществява авторския надзор по изпълнението на проекта.
В началото на ноември 2021 г. с постановление на Министерски съвет Община Павликени получи допълнителен трансфер в размер на 539 850 лв. Средствата са отпуснати за подетап 2.3 от реконструкцията на водопроводната мрежа в града. Предстои да се обявят тръжните процедури за него.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново