Реставрираният Вечен календар на Матей Преображенски представиха в Павликени

Публикувано на вт, 28 мар. 2023
602 четения

Изложба на ученици, участници в ателие “Зограф”, беше открита в Историческия музей в Павликени. На нея за първи път беше представен и реставрираният Вечен календар на отец Матей Преображенски – Миткалото от 1870 г., съхраняван в музейния фонд.
Експозицията включва картини, на които са изобразени предимно християнски храмове в града и общината, както и интересни обекти като Античния керамичен център край Павликени. Творбите са създадени по проект “Реставрация и консервация на “Вечния календар” от Матей Преображенски, съхраняван в Исторически музей – Павликени”, провел се от есента на 2022 г. до март 2023 г. В музейните уроци, реализирани във връзка с него, участваха ученици от местните училища ПГАТ “Цанко Церковски” и ОУ “Св. Климент Охридски”. В художествените ателиета се включиха също деца от Арт резиденция “Аз творя” в с. Горна Липница, които са партньори по проекта, и ученици от СУ “Бачо Киро” в Павликени, специалност “Графичен дизайн”. Младежите имаха възможността да се запознаят с техниките на иконография и иконопис, характерни за “Вечния календар” и периода на българското Възраждане, припомниха от музея.
Основната дейност по проекта бе свързана с един уникален паметник, част от интелектуалното наследство на отец Матей Преображенски, който също бе представен в експозицията. Прецизната и професионална работа на проф. д-р Миглена Прашкова от Катедра “Църковни изкуства” на Православния богословски факултет на Великотърновския университет и д-р Пламен Събев от отдел “Християнско изкуство” на Регионалния исторически музей във В. Търново, разкри отново цвета и въздействието на стенописния фрагмент, свидетелство за невероятния дух и будната личност на Миткалото, посочиха от Историческия музей в Павликени.
Стенописният фрагмент “Вечният календар на отец Матей Преображенски – Миткалото” се е намирал на видно място в Началното училище (Читалище) на село Михалци, община Павликени, и е създаден по идея на известния възрожденец и съратник на Васил Левски. Поръчан е и е изпълнен през 1870 г. от тревненския зограф Венко Калчов Венков, за да бъде достояние на учениците и посетителите. Основният замисъл е свързан с разчитането на датите на подвижните църковни празници и периодите на пости през годините от 1865 до 1940 г. Зографът възпроизвежда модела за вечен календар на отец Матей Преображенски “като обаче всички части (сегменти) от колелото остават неподвижни, а вероятно в центъра е била монтирана движеща се стрелка с цел посочване на конкретна дата (месец, ден от седмицата, буквена и числова стойност, гласове за богослужебни песнопения, глави и стихове от Евангелието”). Заради Метоновия цикъл, лежащ в основата на цялата система, е имало възможност да се направи “нагледен (зрячи) календар”, разказва Елена Чанакчиварова-Христова, директор на Исторически музей – Павликени.
Стенописната композиция няма аналог в българското монументално изкуство и в този смисъл се превръща в уникална културна ценност, която трябва да се съхрани и да се изложи по начин, по който максимално да бъдат запазени качествата му във времето. Затова музеят в Павликени предстои да експонира “Вечният календар” в самостоятелна витрина, с подходящо за целта осветление и влаго-температурен режим. По този начин безценният стенописен фрагмент ще се интегрира в новата експозиция на културната институция по спечеления вече проект “Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите в Исторически музей – Павликени”, посочва Христова.
Николай ВЕНКОВ
сн. ИМ – Павликени

loading...
Пътни строежи - Велико Търново