Община Павликени планира да прави приют за бездомни кучета

Публикувано на вт, 22 сеп. 2020
136 четения

Община Павликени планира да изгради приют за бездомни кучета. Той ще бъде построен върху общински терен, разположен в покрайнините на града. Проектът предвижда да има едноетажна обслужваща сграда, а за настаняване на животните са предвидени навеси от бетонови блокчета с метален покрив и поцинкована покривна ламарина, разположени в границите на имота. Всеки навес ще се оборудва с единични кучешки колиби според големината на животните и нуждите на приюта.
Предвиденият за приюта имот позволява изграждане на 20 навеса с общ капацитет от 100 кучета. Навесите ще се групират в три двора, два по 7 и един с 6 навеса с индивидуални дворчета за разходка. Всяко заграждение ще позволява да се разположат 5 кучешки колибки и прилежащо дворче от 24 кв.м. Предвиждат се трайни настилки по цялата площ на загражденията с наклон към водосъбирателна решетка. Това ще даде възможност за периодично измиване на дворчетата и отвеждане на дъждовните води в канализацията на населеното място.
Община Павликени е обявила обществена поръчка за избор на изпълнител. Прогнозната стойност е в размер на 333 759 лв. без ДДС. Към момента на обявяване на поръчката финансирането не е осигурено, но при наличие на такова избраният изпълнител ще може веднага да започне изграждането на приюта. Предвижда се парите да бъдат осигурени чрез поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит от “Фонд ФЛАГ”. Заемът ще бъде обезпечен с приходи от местни данъци, такси, услуги и права, предоставени от Общината, средства от общинска собственост и други собствени приходи.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново