На основание Заповед № РД-02-11-370/12.02.2015 г. на кмета на общината, Община Павликени О Б Я В Я В А

Публикувано на пт, 27 Февр. 2015
358 четения

На основание Заповед № РД-02-11-370/12.02.2015 г.
на кмета на общината,
Община Павликени
О Б Я В Я В А
Търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински обекти при следните условия:
1. Обект №1 – метален павилион – 2.5 кв.м, находящ се в УПИ I, кв. 79 по ПУП на гр. Павликени за офис дейност при следните условия:
– Начална тръжна цена 120,00 лв. (без ДДС)
– Стъпка за наддаване – 12.00 лв. (10 % от началната тръжна цена)
– Депозит за участие в търга – 12.00 лв. (дванадесет лева)
Обектът се предоставя за срок от 5 години.
Търгът ще се проведе на 19.03.2015 г. от 14.00 часа в управлението на Общински пазар – гр. Павликени.
Повторен търг при същите условия да се проведе на 26.03.2015 г. от 14.00 часа, като заявления и депозит се приемат до 12.00 часа на 25.03.2015 г.
2. Обект №2 – метален павилион – 2.5 кв.м, находящ се в УПИ I, кв. 79 по ПУП на гр. Павликени за търговска дейност при следните условия:
– Начална тръжна цена 120,00 лв. (без ДДС)
– Стъпка за наддаване – 12.00 лв. (10 % от началната тръжна цена)
– Депозит за участие в търга – 12.00 лв. (дванадесет лева)
Обектът се предоставя за срок от 5 години.
Търгът ще се проведе на 19.03.2015 г. от 14.30 часа в управлението на Общински пазар – гр. Павликени.
Повторен търг при същите условия да се проведе на 26.03.2015 г. от 14.30 часа, като заявления и депозит се приемат до 12.00 часа на 25.03.2015 г.
Утвърждавам тръжна документация с цена 20.00 лв., която се заплаща в брой на каса в Общински информационен център. Депозитът в размер на 12.00 лв. се внася в касата на общината, стая 115 . Срок до 12.00 часа на 18.03.2015 г.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 часа в присъствието на служител на Общински пазар.
За допълнителна информация – Общински пазар, тел. 0610/550 44.
инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ, кмет на Община Павликени

loading...
Пътни строежи - Велико Търново