ЗАПОВЕД на Кмета на Община Лясковец

Публикувано на ср, 4 ян. 2017
3595 четения

ЗАПОВЕД
№ 64 / 04.01.2017 г.

гр. Лясковец

            На основание чл.44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 1 от Закона за движение по пътищата и Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец, с цел подобряване организацията на движението и условията за бързо и сигурно придвижване по пътната и уличната мрежа на гр. Лясковец,

НАРЕЖДАМ:

І. За осигуряване на нормална проходимост през зимния период на 2016-2017 година в гр. Лясковец:

1. Да не се паркират по тротоарите и уличните платна пътни превозни средства на физически и юридически лица. При крайна необходимост или при липса на друга възможност паркирането да бъде само от едната страна на платното;

2. Ръководителите на фирми, учреждения и други да организират незабавно почистване на падналия сняг по тротоарите, като го складират в близост до бордюра;

3. Управителите или председателите на управителните съвети на етажната собственост, и собствениците на недвижими имоти при снеговалеж да организират и почистват тротоарите пред жилищните блокове, кооперации и частни домове, да се погрижат за премахването на ледените висулки, които висят от жилищните сгради.

Възлагам на определените длъжностни лица от Община Лясковец и Полицейски участък –  гр. Лясковец, да следят за изпълнението на горепосоченото и за констатираните нарушения да съставят актове, на основание чл. 97 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец, при които са налагат глоби в размер до 500 лв.

ІІ. За предотвратяването на реална опасност от произшествия при пързалянето на деца през зимния период

ЗАБРАНЯВАМ:

Ползването на всички улици на града за пързаляне, освен следните:

–          ул. ”Георги Бенковски” – без излизане на ул. ”Трети март”

–          ул. ”Велчова завера” – без излизане на ул. ”Георги Раковски”

–          пътя от Манастира – без излизане на ул. ”Манастирска”

–          алеите в Голям и Малък градски паркове.

ЗАДЪЛЖАВАМ:

1. “Консорциум Ива Груп – снегопочистване” ДЗЗД, извършващ зимното поддържане на уличната мрежа в гр. Лясковец, да насипва обилно с пясък 20-метровата ивица в кръстовищата на посочените улици.

2. ДЗЗД „РИСАЙЛИНГ УЕСТ КАЛЕКШЪН”, извършващ сметосъбиране и сметоизвозване и обществена хигиена на уличната мрежа в гр. Лясковец, при снеговалежи и натрупан сняг да почиства от сняг тротоарите по улици „Васил Левски” и „Трети март” по цялата им дължина, като приоритетно това са местата около спирките на градския транспорт и подходите за пешеходните пътеки на посочените улици.

Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите за сведение и изпълнение и да се доведе до знанието на всички граждани чрез разгласяване

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА –

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново