Заповед на Кмета на Община Лясковец

Публикувано на чт, 19 мар. 2015
486 четения

ЗАПОВЕД

331 / 19.03.2015 г.

гр. Лясковец

На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с постъпила от Мото клуб „Боляри” молба с вх. № ИП-02-1708/19.03.2015 г. за издаване на заповед за временна организация на движението при провеждане на кръг от „Драг шампионат за купата на България 2015 г.”, 

НАРЕЖДАМ: 

1. Да се въведе временна организация на движението при провеждане на „Драг шампионат за купата на България 2015 г.” чрез пълно спиране на движението по път VTR1181 /IV-51411/ в участъка от с. Козаревец до пътен възел „Честово”.

2. Движението да бъде пренасочено по обходен маршрут – с. Козаревец, ПП I-4, гр. Лясковец, гр. Горна Оряховица и обратно.

3. Срок на действие на временната организация на движение: от 12.00 ч. до 16.00 ч. на 22.03.2015 г.

4. Органите на РУ на МВР – гр. Горна Оряховица да окажат съдействие при осигуряване и спазване на временната организация на движение.

 Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Георги  Петров – Заместник – кмет на Община Лясковец.

За създадената временна организация на движението да се уведоми обществеността чрез местното кабелно радио, официалната интернет страница на Община Лясковец и Информационното табло в общината.

 Заповедта да се връчи на отговорните лица за сведение и изпълнение.

 Д–Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА –

Кмет на Община Лясковец

 

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново