В Лясковец правят обществено обсъждане за изпълнението на бюджета за 2019 г.

Публикувано на ср, 10 юни 2020
69 четения

85 % e събираемостта на данъчните приходи в Община Лясковец към края на миналата година. Постъпленията в местната хазна от неданъчни приходи е 81 %, показват данните от отчета на Общината. Според информацията в него делът на данъчните приходи, спрямо всички собствени приходи, се увеличава от 1 052 472 лв. за 2018 г. на 1 176 705лв. за 2019 г. За сметка на това намалява делът на неданъчните приходи, местни такси и постъпления от продажби на общинско имущество спрямо всички собствени приходи – от 58 % на 55 на сто, спрямо предходната година.
Събираемостта от данъка при придобиване на имущество от дарение и възмезден начин при план 200 000 лв. изпълнението към 31.12.2019 г. е в размер на 271 329 лв., т.е. 136 %.
Относно данъка върху недвижимите имоти изпълнението е 369 833 лв. при план от 495 000 лв. или 75 %. При данъка върху моторните превозни средства е изпълнен на 76 % или в хазната са постъпили 519 457 лв. при план 670 000 лв.
От структурата на неданъчните приходи изпълнението на “такса битови отпадъци” при план 830 600 лв. изпълнението е в размер на 756 647 лв. или 91 %.
Във връзка с отчета на миналогодишния бюджет на 17 юни от 17,30 ч. в залата на Община Лясковец ще се проведе публично обсъждане. На него ще бъде направен отчет за предоставените публични услуги, реализираните проекти и направените инвестиции.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново