Три екопроекта на стойност 20 000 лв. ще се реализират в Община Лясковец

Публикувано на чт, 8 апр. 2021
39 четения

За поредна година Министерство на околната среда и водите и ПУДООС в рамките на Националната кампания “Чиста околна среда – 2021 година” на тема “Обичам природата – и аз участвам” проведоха конкурс за проекти, в който можеха да участват общини, кметства, училища, детски градини. Целта на кампанията “Чиста околна среда – 2021 година” е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда, да повиши екологичната култура и загрижеността към мястото, в което живеем. С реализацията на дейностите по Националната кампания “Чиста околна среда – 2021 година” се цели реновиране или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. Всичко това се прави с цел повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.
В конкурса трите печеливши за Община Лясковец проекти са на двете училища – СУ “Максим Райкович” и НУ “Цани Гинчев”, както и проект на общинската администрация, който е за изграждане на детска площадка в град Лясковец. “Учене и отдих извън класната стая” се нарича проектното предложение на най-голямото лясковско училище. Проектът е с основен акцент повишаване на екологичната и естетична култура на учениците от СУ “Максим Райкович”, гр. Лясковец, чрез уроци на открито, занимания по интереси и изграждане култура на поведение сред природата в “Класна стая на открито”. “Учене и отдих извън класната стая” е продължение на вече реализиран в предишна учебна година проект за озеленяване и облагородяване дворното пространство на училището. Създаването на “Класна стая на открито” сред природата ще разнообрази учебната дейност и ще допринесе за осигуряване на достатъчно пространство и чист въздух, ще даде възможност за развитие на творческото мислене, както и ще формира здравна и екологична култура у младите хора.
Целта на новия проект е да се създадат условия за провеждане на часове на открито в облагородения и обезопасен зелен втори двор на училището, както и да се предложат на учениците по-добри условия за тих отдих и хранене през междучасията. С реализирането на проекта ще бъдат обособени две основни зони с четири къта – зелена класна стая, включваща пейки, черна дъска, устойчива на външни условия, която ще се използва и като зона за хранене. Ще бъдат направени също и зона за часовете по природни науки и домашен бит и техника, зона за отдих, включваща беседки, пейки, маси и други. Създаването на “Класна стая на открито” дава възможност да се провеждат дейности за физическото закаляване на децата, а реализирането на проекта дава поле за изява на учителите за иновации в преподаването. Предимство на проекта е и прекият контакт на децата с природата, което пък от своя страна ще спомогне за формирането у тях на усет към красивото. Проектът на СУ “М. Райкович” ще бъде финансиран с 5 хил. лв.
Спечелен екопроект по Националната кампания имат и възпитаниците на НУ “Цани Гинчев”, гр. Лясковец. По този проект в най-старото училище в Лясковец ще бъде изградено опитно биополе, където децата, учителският екип и родителите ще произвеждат биологично чисти земеделски култури. Над 80 деца от първи до четвърти клас ще сформират култура за здравословен начин на живот. В опитното биополе в самия двор на училището младите земеделци ще засадят домати, краставици, картофи, тикви, царевица и др. Ще бъде изграден и парник с цел предпазване на реколтата от неблагоприятни климатични условия, а чрез снимки, рисунки и апликации, децата ще наблюдават и регистрират растежа на своите зеленчуци. В опитното биополе ще бъде оформен и билков кът, както и зона за отмора, включваща удобна градинска мебел и красиви алеи. Земеделските дейности ще се финансират с 5000 лв. от Министерството на околната среда и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Дейностите по проекта започват в началото на април и ще приключат през есента с прибиране на реколтата.
Третият спечелен проект, който ще се финансира от Министерството на околната среда и от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и който бе внесен от експертите на общинска администрация, е с наименование “Изграждане на площадка за игра със зона за отдих в град Лясковец”. Предстои подписване на договор за финансиране на предвидените дейности. В съответствие с изискванията на кампанията се предвижда имотът да се почисти от стари съоръжения и настилки. Ще се изградят и благоустроят детска площадка и зона за отдих, както и алеи, ще бъдат монтирани детски съоръжения и ограда около площадката за игра, пейки и кошчета за отпадъци. Детската площадка и зоната за отдих ще се озеленят с подходяща растителност, а в зоните за безопасност под детските съоръжения се предвижда да се изпълнят тревни настилки. При алеите и площадките ще се засадят декоративни дървета и цъфтящи храсти. Новата площадка с модерните съоръжения за игра се намира в оживен квартал на града и се предполага, че много деца и младежи ще се възползват от новоизградения кът за отдих. Общата стойност на проекта е 19 084 лева, от които 10 000 лева ще бъдат осигурени от ПУДООС, а останалите – 9084 лева, са собствено финансиране от бюджета на Община Лясковец.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново