Обява на Община Лясковец

Публикувано на пн, 30 май 2016
425 четения

Обява за свободно работно място за длъжността „Уредник музей” в Музей на гурбетчийското градинарство – гр. Лясковец

Длъжността се заема въз основа на постоянен трудов договор, при пълно работно време с изпитателен срок от 6 (шест) месеца в полза на Работодателя.

I. Кратко описание на длъжността:

1.Подготвя научно-популярни материали;

2. Предава музейни експонати за реставрация, консервация и заснемане;

3. Съставя описи на музейни ценности по главна инвентарна книга, извършва първична обработка на материали на научния архив, като ги разпределя по теми и прави описи;

4. Организира временни и постоянни музейни експозиции и участва в уреждането им;

5. Изнася беседи в музейни експозиции.

II. Изисквания за заемане на длъжността „Уредник, музей” в Музей на гурбетчийското градинарство – гр. Лясковец, код по НКПД 26216004:

1. Образование – висше;

1.1 Образователно – квалификационна степен – „Магистър”/„Бакалвър”;

1.2. Специалност – „История”, „Етнология“, „Мениджмънт на туризма” или „Икономика и маркетинг на туризма”;

2. Компютърна грамотност;

3. Притежават организационни умения, отговорност, лоялност, инициативност, комуникативност, аналитичност.

 

Предимство имат лицата, които:

1. Имат професионален опит в областта на музейното дело и опазване паметниците на културата;

2. Владеят чужд език;

3. Познават нормативната уредба в областта на музейното дело и културата.

III. Документи за кандидатстване и срок за подаването им:

Кандидатите следва да представят в 14–дневен срок от публикуване на обявата в Информационния център на Община Лясковец, находящ се в гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1, следните документи:

1. Писмено заявление (свободен текст) , в което описват и всички приложени документи;

2. Мотивационно писмо;

3. Професионална автобиография (CV);

4.Копия от документи, удостоверяващи притежаваните образование, образователно – квалификационна степен и компютърна грамотност, изискващи се за заемане на длъжността. При условие, че кандидатите имат професионален опит в областта на музейното дело и опазване паметниците на културата, както и ако владеят чужд език се прилагат и документи, удостоверяващи притежаващия професионален опит и владеенето на чужд език.

Кандидатите, представили всички необходими документи и отговарящи на условията за заеманата длъжност, ще бъдат поканени на интервю-събеседване.

 

 

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново