Започва рекултивацията на старото сметище в Г.Оряховица

Публикувано на нд, 20 сеп. 2020
230 четения

Започва рекултивацията на старото сметище в местността „Бабенец“ в Г. Оряховица. Ликвидирането му ще струва 4,2 млн. лв., които Общината получи от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Очаква се първият етап да завърши до края на тази година. За изпълнител на дейностите е избран консорциумът ДЗЗД „Бабенец 2019”, включващ „Юнайтед Пропърти Груп” ЕООД и „Валмекс” ЕООД.

Сметището беше закрито през септември 2016 г. и оттогава битовите отпадъци се извозват в Регионалното депо край великотърновското село Шереметя. С осигуреното финансиране ще бъде направена техническа рекултивация, която включва изкопни дейности на стари отпадъци, предепониране, изграждане на газоотвеждаща система с 6 газови кладенеца, изграждане на канавки за повърхностно отводняване и др.

След това ще бъде направена биологична рекултивация, която ще е изцяло за сметка на Общината. Средствата са от натрупаните през годините отчисления, които Общината плаща към Регионалната екоинспекция във В. Търново по Закона за управление на отпадъците. Самата биологична рекултивация ще се извърши в продължение на три години и включва доставяне на тревни смески, подготовка на почвата, поливане и косене на тревата.
Весела БАЙЧЕВА
сн. архив

 

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново