В 4 пилотни пункта в Г. Оряховица тестват реалното количество смет от домакинствата

Публикувано на пт, 26 апр. 2024
54 четения

Поставени са вече четирите експериментални площадки за разделно събиране на отпадъци от бита, по пилотния проект на Община Горна Оряховица, чрез който ще бъде избран нов метод за изчисляване на таксата “смет”.
След проведени през февруари разговори с домоуправителите и срещи с жителите по места, бяха избрани три блока в общинския център и един в Долна Оряховица, които да партнират на местната власт в начинанието.
Край тези жилищни сгради вече са изградени своеобразни екокътове с контейнери за отделните видове отпадък. Те са на разположение само на живеещите в съответния блок, като достъпът се осъществява с чипове. За да е реално отчитането на битови отпадъци, намиращите се в някои сгради търговски обекти нямат достъп до тези контейнери.
На хората, които помагат на Общината да извърши необходимите изчисления, са осигурени и индивидуални боксове за разделно събиране у дома, така че да бъдат максимално улеснени.
Пълното предварително разделяне в самите домакинства ще намали количеството отпадък, който не подлежи на рециклиране, и така ще се намалят таксите, които Горна Оряховица плаща към регионалното депо.
Проследяването на реалните количества нерециклируема смет ще позволи да се изготви най-коректният механизъм за изчисляване на таксите за битовите потребители на принципа “замърсителят плаща”. Към настоящия момент и самотно живеещи хора, и многочленни домакинства плащат еднакво, на база площта на обитавания имот.
Кметът Николай Рашков посети една от локациите, заедно с главния архитект Стефан Георгиев, с председателя на ОбС Огнян Стоянов и с началника на отдел “ТСУ и общинска собственост” инж. Людмила Бояджиева. Те разговаряха с живеещите на улица “П. Р. Славейков”, като отново благодариха за съдействието, което гражданите ще окажат на местната власт.
Преминаването към разделно събиране трябва да бъде въведено във всички общини от началото на следващата година. Това е във връзка с влизането в сила от 1 януари 2025 г. на разпоредбите на ЗМДТ, относно определянето на такса битови отпадъци, според количеството им.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново