Четирима заместници ще помагат на кмета на Горна Оряховица инж. Добромир Добрев

Публикувано на пт, 13 Дек. 2019
2706 четения

Четирима заместници ще има през настоящия мандат кметът на община Г. Оряховица инж. Добромир Добрев. Градоначалникът представи официално екипа си за мандат 2019 – 2023 г. Двамата от тях – инж. Деница Коева и Николай Георгиев, ще продължат да ръководят ресорите „Териториално селищно устройство, общинска собственост, строителство и екология“ и „Бюджет, финанси и счетоводна дейност“. Пламен Мадемов ще отговаря за ресор „Хуманитарни дейности“, а четвъртият зам.-кмет е Стефчо Алипиев, който поема „Икономическо развитие, спорт и международни отношения“. Секретар на Общината остава Анелия Димитрова.

„От 2002 г. до избирането ми за общински съветник работих като експерт в Информационния център и познавам много добре общинската администрация и начина й на работа“, заяви Стефчо Алипиев. В предходния мандат той беше председател на Постоянната комисия по икономика и приватизация към ОбС, като за този период в местната хазна са постъпили около 3 млн. лв., което е рекордна сума, отчете инж. Добрев. Той представи и намеренията си за назначаване на двама експерти, като целта е да се подобри взаимодействиято на администрацията с гражданит. Единият ще отговаря за по-добрата координация с бизнеса, а другият за администрирането на документи, засягащи пряко гражданите – сигнали, жалби, заявления и др.

В Общината са разкрити две дирекции – „Обща администрация“ и „Специализирана администрация“ със съответните отдели. На пряко подчинение на кмета, освен неговите заместници, секретаря на Общината и „Вътрешен одит“, остават главният счетоводител, финансовият контрольор, главният архитект, секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, главният експерт по връзки с обществеността и старши специалистът по протокол, култура, образование и организационни дейности. Дирекция „Обща администрация“ е на подчинение на секретаря на Общината Анелия Димитрова.

Към зам-кметът инж. Деница Коева са отделите „ТСУ и общинска собственост“ и „Строителство и екология“. Пламен Мадемов отговаря за Отдел  „Хуманитарни дейности“, а Николай Георгиев за „Бюджет и финанси и счетоводни дейности“ и „Местни данъци и такси“. Под ръководството на Стефчо Алипиев е отдел „Икономическо развитие и спорт“. Щатният брой на служителите в администрацията е 116 души.

Село Паисий минава под административното ръководство на Стрелец заради значитлено намалелия през годините брой на местното население. Инж. Добрев увери, че в Паисий ще има назначен човек, който ще отговаря за обслужването на хората.

„Ще продължим пътя на община Г. Оряховица към по-добро и ще надградим планираното през последните години“, заяви инж. Добрев.
На представянето на кметския екип присъства и председателят на ОбС Димитър Николов.

Весела БАЙЧЕВА

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново