Създават виртуални музеи в Г. Оряховица и Рошиори де Веде

Публикувано на пн, 26 Мар. 2018
125 четения

Иновативен проект в областта на туристическия подход на общините Горна Оряховица и Рошиори де Веде бе одобрен за финансиране по програма INTERREG V-A Румъния-България. Това стана ясно по време на 10-ото заседание на Комитета за наблюдение, което се състоя във В. Търново и бе съпредседателствано от зам.-министъра на регионалното развитие Деница Николова. Общият бюджет на проекта е 1,4 млн. евро. Той ще бъде разпределен между двете общини, като водещ партньор е Г. Оряховица.
Съвместният проект е по приоритетна ос 2 – “Зелен регион”, а неговата концепция е свързана с културното наследство на двете общини. Целта е привличане на туристи и разработване на алтернативни форми на туризъм, както и подобряване на устойчивото използване на обектите от културното наследство в трансграничния регион. Идеята е да се увеличи броят на туристите чрез използване на иновативните инструменти на информационните технологии. Ще бъде въведен и нов подход за предоставяне на услуги в туризма чрез внедряване на ИТ съоръжения и високотехнологични методи за рекламиране на двата града. Предвижда се също създаване на два иновативни виртуални музея със съвременно оборудване. По този начин, чрез проекция на 3Dвидеоклипове, ще се повиши интересът към културните и природни забележителности на региона.
По време на заседанието на Комитета за наблюдение в старата столица бе одобрен списък с 85 проекта, от които 14 по Приоритетна ос 1 – “Добре свързан регион”, които ще са съсредоточени върху насърчаването на устойчиви транспортни системи и премахването на задръстванията в големите инфраструктурни мрежи, 55 по Приоритетна ос 2 – “Зелен регион”, които целят опазването, популяризирането и устойчивото развитие на културното и природното наследство в румънско-българската трансгранична зона и 16 по Приоритетна ос 3 – “Безопасен регион”, които ще насърчават адаптирането към изменението на климата и подобряване на съвместното управление на превенцията на риска в трансграничния регион.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново