Санираха три блока в Горна Оряховица

Публикувано на пт, 14 авг. 2020
85 четения

Три жилищни блока на улиците “Росица”, “Камчия” и “Генерал Скобелев” са санирани по проект “Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Горна Оряховица”, отчетоха заместник-кметът по финанси на Общината Николай Георгиев, ръководителят на проекта инж. Ивайло Обрешков и други представители от екипа. Те обобщиха реализираните дейности, постигнатите цели и резултати.
Реконструкцията включва топлоизолиране на подовата конструкция, външни стени и покрив, подмяна на дограма и други прозрачни ограждащи елементи, подмяна на осветителни тела в общите части, изграждане на мълниезащитна инсталация, подмяна на улуци, водосточни тръби и ламаринени обшивки около комини, била и улами. На жилищните блокове са освежени и стълбищните клетки и е осигурена достъпна среда до входовете на сградите.
С реализирането на проекта е повишена енергийната ефективност на сградите, а 62 домакинства преминаха в по-горен клас на енергопотребление. Подобрена е и жизнената им среда.
Проектът е финансиран по ОП “Региони в растеж” 2014-2020. Договорът между Министерство на регионалното развитие и благоустройството в качеството му на управляващ орган на ОП “Региони в растеж” 2014-2020 и Община Горна Оряховица в качеството на бенефициент по проекта бе подписан на 14 май 2019 г. Общата стойност на проекта е 1 724 239 лв., от които 85 % са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, а 15 на сто са национално финансиране от републиканския бюджет.
Към момента по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Горна Оряховица са санирани 14 панелни блока. Освен жилищни сгради, модернизирани са и три учебни заведения – ДГ “Бодра смяна”, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” и ДГ “Елена Грънчарова”, както и сградата на Дирекция “Социално подпомагане”. През последния програмен период железничарският град доби нова градска среда, кръгово кръстовище за улеснение на трафика, приют за бездомни лица с капацитет 15 души. Парк “Детски кът” доби изцяло нов вид, а за икономическото развитие на града допринася реконструираната улица “Иван Момчилов”.
Предстои да бъдат модернизирани парк “Градска градина” и Кризисният център от резервния списък на ИП, както читалище “Братя Грънчарови”.
сн. Община Г. Оряховица

loading...
Пътни строежи - Велико Търново