Обособяват парцел за подземен паркинг в центъра на Горна Оряховица

Публикувано на чт, 27 Февр. 2020
738 четения

Общинският съвет в Г. Оряховица предстои да разгледа на днешното си заседание предложение за започване на процедура за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в централната част на града. Целта е да се обособи нов урегулиран поземлен имот, чието ползване е предвидено за подземен паркинг и техническа инфраструктура. Промяната е във връзка със заявен инвеститорски интерес.
Към настоящия момент теренът зад ГУМ-а е в лошо техническо състояние и не се използва по предназначение. В северния край достига до ул. “Черни връх”, а в южния до ул. “Сидер войвода”. На практика пространството се прекъсва от оформената пешеходна зона на площад “Георги Измирлиев” и е превърнато в два отделни тупика – пространството зад търговски център “Киното” и ГУМ-а, оформени като паркингови площи. В тази връзка се предлага промяната на уличната регулация, като се обособи нов урегулиран имот с начин на ползване за подземен паркинг с обща площ от 850 кв. м. Предвиденото техническо решение ще позволи по-ефективното използване на площта на новообособения имот и ще се увеличи капацитетът на необходимата паркингова площ около площадното пространство.
Според предложението се запазва частта на площадното пространство и улица “Сидер войвода”, която се явява и разделителна ивица между имотите с жилищно предназначение към юг и имота на музея и търговските обекти, обслужвани от вътрешната тупикова улица към запад. Предвиденото градоустройствено решение запазва и не засяга градската среда, изградена с европейски средства.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново