Намалиха данъка на такситата в Г. Оряховица

Публикувано на вт, 15 Дек. 2020
75 четения

Годишният данък за данъчно задължените лица, извършващи таксиметров превоз на пътници на територията на община Г. Оряховица за 2021 г., ще бъде в размер на 300 лв. за всеки отделен автомобил. Това става възможно по силата на разпоредбата на чл. 107 от обнародвания в Държавен вестник Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Съгласно закона, данъчно задължените лица заплащат годишния данък върху таксиметров превоз на пътници за 2021 г., определен в съответната наредба на ОбС, намален с разликата между размера на определения от ОбС годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за 2020 г. и минималния годишен размер на данъка по чл. 61ф от Закона за местните данъци и такси от 300 лв., но не по-малко от 300 лв.
Така при определен годишен данък за Община Г. Оряховица в размер на 450 лв. данъчно задължените лица ще заплащат 300 лв., а разликата от 150 лева, Община Г. Оряховица ще получи под формата на компенсация от Държавния бюджет.
Мярката има за цел да облекчи икономическите последствия от COVID-19 върху таксиметровия бранш. От 15 дeкември данъчно задължените лица могат да заплащат данъка в новия му размер.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново