Започва разработването на План за интегрирано развитие на Община Елена

Публикувано на вт, 13 апр. 2021
43 четения

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, Община Елена стартира разработването на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г. Той определя за седемгодишния период средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране и общия устройствен план на общината. Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането на Плана за интегрирано развитие. Той се обсъжда и съгласува със заинтересованите органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Обсъжда се и се приема от Общинския съвет по предложение на кмета на общината в срок 3 месеца преди началото на периода на неговото действие.
Определянето на целите и приоритетите на ПИРО и на мерките, чрез които ще се реализират, не трябва да бъдат единствено инициатива и ангажимент на общинската администрация, а следва да се планират с активното участие на гражданското общество. На гражданите се предоставят възможности да идeнтифициpaт пpoблeмитe в cpeдaтa oкoлo тяx, дa пpeдлaгaт peшeния и дa paбoтят зa peaлнaтa пpoмянa нa ситуацията. За целта е изготвен въпросник, чрез попълването на който всеки може да бъде полезен с конкретна информация, препоръки и оценки. Това ще гарантира качество, реалистичност и широка обществена подкрепа на плана.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново