В Елена увеличиха броя на контейнерите за разделно събиране на отпадъци

Публикувано на пт, 29 Мар. 2019
40 четения

С функционирането на системата за разделно събиране на отпадъците в община Елена и подобряване на нейната ефективност през следващите години се цели намаляване на количествата от смесени битови отпадъци. Разделното събиране на отпадъци от опаковки се извършва от 2011 г. За да работи по-добре системата, през миналата година контейнерите тип “Ракла” бяха подменени с тип “Иглу”. Така съдовете действително се използват по предназначение и се ограничава възможността в тях да се изхвърлят каквито и да било смесени битови отпадъци. Увеличен е и броят на контейнерите, като от тази година в града вече са разположени 75 броя в 25 трицветни точки, което отговаря на изискванията на Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки на всеки 350 жители по настоящ адрес да се осигури една трицветна точка. Контейнерите се обслужват със специализирана техника от “Екопак България” АД по определен график, достъп до който ще имат и общинските служители, които упражняват контрол.
От октомври 2017 г. в общината бе въведена и система за разделно събиране на битовите биоразградими отпадъци. За начало в града бяха разположени 20 контейнера с капацитет 1100 л. Те се оказаха недостатъчни и общината закупи и постави още 12, в които се събират градински отпадъци, окосена трева, листа.
Със заповед на кмета са обособени площадки за събиране на излезли от употреба електронно и електрическо оборудване, гуми и МПС и са определени местата за негодни батерии и акумулатори. Така за всеки отпадък си има място, но пак се намират недобросъвестни граждани, които изхвърлят боклуци навсякъде и трупат нерегламентирани сметища. Тяхното почистване през 2018 г. е струвало на общината 15 000 лв., а за настоящата година са предвидени още 10 000 лв. Това са пари от общата сметка за сметосъбиране и сметоизвозване, т.е. от джоба на данъкоплатците, а с тях могат да се свършат къде по-полезни неща за чиста и приветлива околна среда.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново