В Елена стартира проект срещу домашното насилие

Публикувано на пт, 7 авг. 2020
53 четения

Община Елена и Център “Мария” в Горна Оряховица продължават сътрудничеството си в изпълнението на съвместна инициатива “Противодействие на домашното насилие в три общини на област Велико Търново”. Целите на проекта са продиктувани от нуждите на деца и семейства в риск от насилие, малтретиране и изоставяне, с които Център “Мария” се сблъсква от години.
На информационна среща в Елена бяха представени конкретните дейности, които да осигурят на хората в нужда достъп до подкрепа. Дейностите по проекта са в услуга на жертви или свидетели на домашно насилие, на семейства в риск от насилие или неглижиране, на родители, които имат затруднения в отглеждането на децата и потребност да развият умения за справяне.
Проектът предлага психологическо и социално консултиране, посредничество и застъпничество за пострадали от домашно насилие. Те могат да ползват безплатни юридически консултации и правна помощ за подготовка на документи за завеждане на дело по Закона за защита от домашно насилие, за процесуално представителство в съда.
По време на изпълнението на проекта ще се формират групи от родители, желаещи да познават отговорното родителстване и да се обучават в развиване на умения за подкрепа на децата си. В групите могат да се включат и самотни родители, както и бъдещи родители и осиновители. В подкрепа на усилията на семействата, които не могат самостоятелно да се справят с проблеми на детето си, ще се организира фамилна групова конференция.
Със специалистите от община Елена, работещи с деца, ще се проведат специализирани обучения по превенция на насилието, както и за начините за справяне в мултидисциплинарен екип.
Участници в информационната среща направиха предложения, свързани с конкретната работа по проекта. Необходимо е от общината в Елена да определят място, където по график да се провеждат консултации, хората да се разпознават, да споделят проблема си и да получават информация. За разширяване на достъпа до услуги на хората е полезно да се потърси съдействие от кметовете на селата, като се заложи на мобилна работа на екипа по проекта. В екипа да се включат освен здравните и образователните медиатори, които са ценен ресурс за общината. За успеха на инициативата са важни доброто партньорство между община Елена и Център “Мария”, контактите с Дирекция “Социално подпомагане” в града, съдействието на лични лекари, ръководствата на образователните институции, медии, медиатори, читалищни работници и всички, имащи отношение към проблема домашно насилие.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново