В Елена правят обществено обсъждане за бъдещето на училище-паметник

Публикувано на вт, 7 ян. 2020
72 четения

Обществено обсъждане на проекта на община Елена с работно заглавие “От Възраждането към бъдещето на Елена с вяра, просвещение и развитие” ще се проведе в балканския град на 10 януари 2020 г. (петък) от 17.30 часа в сградата на местната администрация. В основата на проекта – предмет на обсъждането е училището-паметник “Иларион Макариополски” в града, а също и дейностите, които ще бъдат осъществявани в сградата след нейната реставрация и реконструкция.
В тази връзка консултанти по проекта от “Провида” ООД София проведоха през миналата година обстойно проучване чрез работни срещи и интервюта сред граждани на общината, местния бизнес и туризъм, с представители на институции за идеи и предложения относно развитието на различни по вид дейности с насоченост към културата и туризма в града. От всички споделени в хода на проучването мнения и предложения консултантите са формулирали проектни идеи, които отговарят на целите и условията на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. – основен източник за финансиране на проектното предложение.
Предвижда се проектът да включва създаване и развитие на изцяло завършени и интегрирани туристически продукти чрез реставрация, консервация, опазване и популяризиране на недвижими културни ценности с категория “Национално значение”, а именно: Даскалоливницата, Часовниковата кула и училището-паметник “Иларион Макариополски”, за което община Елена подаде документи в Министерството на културата с искане да бъде обявено за историческа недвижима културна ценност с национално значение.
Общественото обсъждане на 10 януари с участието на консултантския екип, в който е и социалният антрополог доц. д-р Харалан Александров, ще се фокусира върху сградата на училището-паметник и дейностите, които ще се развиват в нея, за да се предприемат следващите стъпки по проектното предложение.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново