Цех за деликатеси правят в Елена

Публикувано на ср, 12 май 2021
1095 четения

Цех за деликатеси предстои да бъде изграден в Елена. Инвестиционното намерение е на фирма “Билтранс – Велев” ЕООД. Проектът вече е внесен в Община Елена и Регионалната екоинспекция във В. Търново. Той предвижда изграждане на производствен обект за съхранение и обработка на месо от двукопитни животни с обща площ 3902,7 кв.м. Капацитетът на производството на година ще бъде 550 000 кг свински бут или 4500 броя от прочутия еленски бут. В самата сграда ще бъдат обособени няколко зони – приемна за суровини, работна зона, сушилен сектор, за пакетиране и експедиция.
За производството на еленски бут ще се използва охладена суровина от регламентирани обекти с редовни документи за качество, годност и произход, във вид на разфасован свински бут с кост. След оформянето, свинският бут ще се осолява, ще се оставя да зрее в технологични камери в рамките на 40-50 дни, след което ще се измива, окачва и суши на принципа на естественото сушене. В сушилнята бутът ще престоява в зависимост от големината си в рамките на 5-6 месеца. Проектът предвижда към обекта да бъде изградена и фотоволтаична централа с мощност 160 kW, разположена върху покривните конструкции. За целта върху носеща стационарна метална конструкция ще бъдат монтирани 352 фотоволтаични модули, всеки от които с мощност 450 Wр. Произведената електроенергия ще се използва само за собствени нужди.
За да се предотврати риск от замърсяване на подпочвени и повърхностни води се предвижда изграждане на водохващаща решетка, в която да постъпва водата от производствените помещенията. Водите от технологичния процес заедно с битовите отпадъчни води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма, уточняват от фирмата инвеститор.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново