Читалището в Елена получава близо 95 000 лв. за обновяване на техника и костюми

Публикувано на чт, 18 Ное. 2021
114 четения

Читалище “Напредък – Елена 1863” получава безвъзмездна финансова помощ в размер на 94 577 лв. Средствата ще бъдат използвани за поддържане, възстановяване, популяризиране и подобряване на културното наследство чрез закупуване на осветителна и озвучителна техника, носии и сценични облекла за обогатяване и подобряване качеството на предлаганите услуги. Основна цел на проектното предложение е запазването на духовния и културния живот и традиции на населението в община Елена, което е от важно значение за развитието на общността.
На 12 ноември председателят на читалището Димитринка Иванова подписа тристранен административен договор за изпълнение на проекта към стратегията за Водено от общностите местно развитие. Той е финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Проектът е по подмярка 7.6 “Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” на МИГ, уточняват от Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група общини Елена и Златарица”.
Поради липса на средства до този момент озвучителната и осветителна техника в читалището е морално остаряла, неотговаряща на новите технологии и енергийна ефективност. Част от нея, особено осветителната, е почти неработеща. Подобно е състоянието на сценичните костюми и носии, някои от които са на повече от 50 години. След обновяването им ще се създадат предпоставки за обогатяване и развитие на нови форми на читалищна дейност, провеждането на повече събития и различни по характер мероприятия, посочват от сдружението.
Николай ВЕНКОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново