Патронажна грижа за възрастни започва в община Елена

Публикувано на нд, 18 авг. 2019
63 четения

Община Елена започва изпълнението на проект за осигуряване на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания. Проектното предложение е съвместно между четири общини. Стражица като бенефициент сключи договора за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ в размер на 333 000 лв. по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. Срокът за изпълнение е 15 месеца- до 30 септември 2020 г.

От общия бюджет, 93 529 лв. са за община Елена, съгласно споразумението за партньорство, включващо и другите  две общини – Лясковец и Златарица. В община Елена от проекта ще могат да се възползват 43 възрастни хора над 65 години, с ограничения или невъзможност за самообслужване, също и с увреждания. Проектът цели да осигури на хората от уязвимите групи почасови мобилни и интегрирани социални и здравни услуги в домашна среда, с което да се подобри качеството на живота им. Те ще стартират от 1 октомври 2019 г., като за реализирането им в община Елена ще бъдат назначени психолог, социален работник, 3 медицински сестри, 4 социални асистенти и координатор на услугите. Предоставянето им ще е за срок от 12 месеца. Започва оценка и подбор на кандидатите, също и обучение на персонала.

 

 

 

 

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново