Обявления от Община Елена

Публикувано на чт, 7 Ное. 2019
239 четения

Обявление УТ.01.02-128 / 04.11.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-679 / 01.11.2019 година на ВрИД кмета на община Елена е разрешено изготвянето на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:

  1. Подробен устройствен план (ПУП – План за регулация и застрояване) на имот № 12615.351.17 по КККР с. Вълчовци – отреждане на имота „За безвредни производствени дейности“ с режим на застрояване на устройствена зона Жм1, съгласно ОУП на община Елена.
  2. Инвестиционен проект за „Цех за производство на сурово – сушени деликатеси домашни копитни животни“, фаза технически проект.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

ЙОРДАН ДИМИТРОВ

ВрИД кмет на община Елена,

съгласно Решение № 108/12.09.2019 г. на Общински съвет Елена

 

 

Обявление № УТ.01.02-129 / 04.11.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-680 / 01.11.2019 година на ВрИД кмета на община Елена е разрешено да се изработи Проект за изменение на действащия РП (ПУП – План за регулация) за преотреждане на УПИ ХІV-65 „За обществено-обслужващи дейности” в кв. 8 по плана на с. Тодювци в УПИ ХІV-65 „За смесено предназначение”.

Настоящата заповед на подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

ЙОРДАН ДИМИТРОВ

ВрИД кмет на община Елена,

съгласно Решение № 108/12.09.2019 г. на Общински съвет Елена

 

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново