Община Елена утвърди правилата за подпомагане на здравни специалисти

Публикувано на вт, 12 сеп. 2023
104 четения

Община Елена утвърди правилата за финансово подпомагане на здравни специалисти за учебната 2023-2024 г. От помощта могат да се възползват обучаващи се по специалности “Медицина”, “Дентална медицина”, “Магистър-фармацевт”, “Медицинска сестра”, “Лекарски асистент”, “Медицински лаборант”, “Помощник-фармацевт”, “Рехабилитатор”, “Акушерка”. Условието да бъдат подпомогнати е срещу задължението да работят в здравни, социални или учебни заведения на територията на общината или да разкрият индивидуална медицинска практика за срок от минимум 5 години.
Студентите трябва да са записали втора година на обучение и успехът от предходните два семестъра да не е по-нисък от “Добър” /4.00/.
Кандидатите за финансово подпомагане подават заявление в срок до 21 септември до кмета на община Елена, придружено със заверено копие на студентска книжка, уверение от висшето учебно заведение, от което да е видно, че студентът е записал поредния семестър и специалност, мотивационно писмо и препоръки от преподаватели, при наличие на такива.
Подпомагането се осигурява в рамките на одобрения финансов ресурс за съответната година под формата на месечни стипендии в размер на половината от минималната работна заплата за годината за 10 учебни месеца в годината. Сред условията към кандидатите е да са български граждани, приети редовна форма на обучение и да имат постоянна адресна регистрация в общината.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново